טכניקת אלכסנדר

האופן המורגל בו רובנו משתמשים בעצמנו גורם לרובנו לכאבים ומיחושים שונים ומשונים.

טכניקת אלכסנדר מקנה כלים לשינוי  הדפוסים וההרגלים אשר  מפריעים לתפקוד תקין ומאוזן.

 פ.מ אלכסנדר עלה על כך שהתגובות המורגלות שלנו מכתיבות את אופן הפעלת הגוף ,נובעות מהערכה תחושתית שגויה, אשר גורמת לנו להמשיך ולפעול באופן שגוי גם כאשר הדבר מנוגד לרצוננו, וגורם לנו לפגיעה פיזית ממשית.  

למשל כאשר אנו רוצים להיות זקופים ומשוחררים ,  בדרך כלל קורה ההפך ,אנו  מתאמצים באופן שדוחס ומקצר  את עמוד השידרה , שרירנו מיתקשחים וכואבים ואז מהר מאוד אנחנו חשים כי עלינו להיתמוטט כדי לייצר את תחושת השיחרור שחיפשנו.

הדבר דומה למצפן מקולקל שגורם לקפיטן לנווט את ספינתו דרומה למרות שהוא בטוח שהוא מנווט צפונה.

טכניקת אלכסנדר פועלת בשני מישורים ,הפיזי והמנטאלי  ובוחנת את הקשר שבין גירוי לתגובה ואת איכות הפעילות הנובעת מהם