פ.מ אלכסנדר

הטכניקה פותחה ע"י פרדריק מתיאס אלכסנדר ,(אוסטרליה )שחקן ואיש תאטרון.

 בעקבות קשיים  חוזרים ונשנים בהפקת קולו אשר פגעו ביכולתו המקצועית, פנה אלכסנדר למצוא ולהבין מהי הסיבה לתופעה אשר לרפואה לא היה מענה לפתרונה.

בניסיון לגלות את התשובה  ישב אלכסנדר מול מראה והתבונן בעצמו מבצע פעולות פשוטות . הוא הבחין בנטיות מסוימות באופן השימוש שלו בעצמו שנראו כאחראיות להיווצרות מתח וחולשה במיתרי קולו ובשאר חלקי גופו.    

ההבחנה הובילה אותו לשנים של מחקר עצמי וניסויים להבין את מהות השימוש שלו בעצמו, אחת ההבחנות המעניינות שלו הייתה שאנו פועלים מתוך הרגל, ושהרגלי השימוש שלנו בעצמנו  מונחים ע"י הערכה תחושתית לקויה. למשל,כאשר אנו מחליטים לשנות התנהגות גופנית מסוימת ,הערכה לקויה  זו אינה נותנת לאדם משוב מהימן בכדי                                             לשנות את פעילותו,ובכך היא אבן נגף  בניסיונותיו של האדם ליצור שינוי.                                           

                אלכסנדר החל ליישם את ניסיונו בשיעורי שימוש בקול לקולגות שחקנים,                                                 התוצאות הרחיקו לכת ואלכסנדר מצא ששיטתו משפיעה לטובה על ליקויים                                             שונים.  שמו החל ללכת לפניו , רופאים החלו להפנות אליו פציינטים , בהמשך                                         עבר להיתגורר בלונדון,משם הפיץ את רעיונותיו ויצר דור  ממשיך של מורים                                             ותלמידים אשר נעזרו בשיטה.  

               אלכסנדר טיפל בקשת רחבה של בעיות ובטווח רחב של גילאים ואף הקים ביה"ס לילדים אשר                    יישם את עקרונות השיטה כחלק מתהליך הלמידה.